MENU PARAMETRÓW


Co to jest SPINO.PL ?   (Pomoc)

SPINO.PL – umożliwia użytkownikom tworzenie wspólnej bazy : parku maszyn, wolnych mocy przerobowych, świadczonych usług (wytwarzanie, utrzymanie ruchu, szkolenia, itp.), oferowanych: maszyn, urządzeń, komponentów i materiałów. Dzięki parametrycznemu opisowi Ofert jak i Zapytań system spino.pl dokonuje ich porównań a w przypadku pasujących do siebie - udostępnia Użytkownikom skojarzone dane kontaktowe.

Strona startowa spino.pl


Prezentacja przybliżająca zasadę działania systemu.

Powrót na górę strony